1. Үнийн санал авах маягт : Татаж авах

2. Тендер оролцогчдод өгөх зааварчилгаа: Татаж авах