Уулзалтаар 2017 оны 9-р сараас эхлэн гурван улсын хооронд Транзит шуудангийн үйлчилгээг эхлүүлэхээр харилцан тохиролцлоо.


Үзүүргүй Хязгаарт
Өртөөлөн Хүргэнэ...