"Монгол шуудан" ХК авто парк шинэчлэл хийж Hyundai Porter маркын 10 ширхэг авто машин хүлээн авлаа. Энэхүү шинэчлэл нь технологи болон логистикийн хүчин чадалыг нэмэгдүүлж, илүү хүртээмжтэй байх бодит хөрөнгө оруулалт болж байна.