Перу улсын нисэх буудал хаагдсан.
-    Панама улс Форс мажор буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд автсанаа зарласан.
-    Испанид онц байдал зарлалаа.
-    Латви, Молдав, Шриланкад шуудангийн үйл ажиллагаа зогссон.