Македон, Болгар, Мексик, Фнилянд, Польш, Жибаут, Австри, Коста Рика, Бразил улс Форс мажор буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд автсанаа зарласан.
Швейцарь, Кипр, Грек улсын ихэнх нислэгүүд зогслоо
Вьетнам улс зарим бүс нэтагтаа шуудангийн хүргэлтээ зогсоолоо