Орос, Зимбабве, Исланд улс Форс мажор буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд автсанаа зарласан.
-    Малдивс улсын шуудангийн байгууллага улс хоорондын шуудангийн солилцоогоо зогсоолоо.
-    Солонгос улсад олон улсын нислэгүүд нэмж цуцлагдсаар байна