-    Эстони улс онц байдал, форс мажор буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд автсанаа зарласан.
-    Исланд, Словак улс яаралтай арга хэмжээг үргэлжлүүлж байна.