Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Солонгос, Мавритани, Гватемала, Малдивс улс форс мажор буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд автсанаа зарласан байна.
-    Солонгос, Малдивс улс гарах шуудангаа бүрэн зогсоолоо.
-    Итали улс хорио цээрийн арга хэмжээг үргэлжлүүлж байна гэжээ.