Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Непал улс хорио цээрийн арга хэмжээг үргэлжлүүлэхээр боллоо.
-    Кувейт, Испани улсууд онц байдлын дэглэмийг үргэлжлүүлэхээр болсон ба форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөнд автсанаа зарлалаа гэжээ.

Улс Хоорондын Шуудангийн Газар