-    Непал улс хорио цээрийн арга хэмжээг үргэлжлүүлэхээр боллоо.
-    Кувейт, Испани улсууд онц байдлын дэглэмийг үргэлжлүүлэхээр болсон ба форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөнд автсанаа зарлалаа.