Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Итали улс халдвар тархалтыг хязгаарлах зорилгоор авч буй арга хэмжээнүүдээ үргэлжлүүлэхээр боллоо. Нислэгүүд олноороо цуцлагдсаар байгаа дамжих шуудан хүлээн авах боломжгүй.
-    Куба улсад нислэгүүд бүрэн цуцлагдаж Гавана нисэх буудал хаагдлаа.
-    Перу улсад онц байдлыг сунгасан тул онц байдал цуцлагдах хүртэл шуудангийн үйлчилгээ хаагдлаа гэжээ.