Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Аргентин улс халдвар тархалтыг хязгаарлах зорилгоор авч буй арга хэмжээнүүдээ үргэлжлүүлж, тусгаарлалтын хугацааг сунгалаа. 
-    Монтенегро улс Хойд Македонтой газраар шуудан солилцох, мөн улсаар дамжуулан Болгар, Грек руу шуудан дамжуулах боломжтой боллоо.
-    
Улс Хоорондын Шуудангийн Газар