Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Шинэ Каледон, Вануату, Курасау, Доминикан, Франц улсууд хөл хориог сунган форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөлөлд байгаагаа зарлалаа.

Улс Хоорондын Шуудангийн Газар