-    Замбабве, Непал улсууд халдвар тархалтыг хязгаарлах зорилгоор авч буй хөл хорио, бусад арга хэмжээнүүдээ үргэлжлүүлэхээр болж, форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөлөлд хэвээр байгаагаа зарлалаа. 
-    Перу, Албани улсад онц байдал зарласан хэвээр байна.
-    Гайт, Уганда улсууд форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөлөлд орсоноо зарлалаа.