Филиппин, Мавритани, Малдивс улсууд халдвар тархалтыг хязгаарлах зорилгоор авч буй хөл хорио, бусад арга хэмжээнүүдээ үргэлжлүүлэхээр болж, форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөлөлд хэвээр, шуудангийн солилцох үйл ажиллагааг зогсоосон байна. 
-    Монтенегро улсад шуудангийн үйл ажиллагаа сэргэж эхэллээ.