Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Словени улс 5 сарын 15-ны байдлаар КОВИД-19 халварт өвчнийг дарлаа хэмээн тооцож 6 сарын 1-нээс нөхцөл байдал бүрэн хэвийн байдалд орж давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөс гарна хэмээн зарлалаа.
-    Испани улсад тээвэрлэлтийн боломжууд нэмэгдсэн тул нэлээд олон оронтой шуудан солилцож байна. Гэсэн хэдий ч онц байдал хэвээр байна.
-    Энэтхэг, Гондурас улсад хорио цээрийн хугацааг сунгалаа.
-    Кейманы арлуудад 9 сарын 1 хүртэл нислэгийг зогсоосон тул зөвхөн Майамигаас карго нислэгээр дамжуулан шуудан солилцох боломжтой байна.
-    Молдавт онц байдлыг сунгав.
-    Эсватини улсад хэсэгчилсэн хөл хорио тогтоосон бөгөөд хугацааг сунгав.

Улс Хоорондын Шуудангийн Газар