Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Мавритани улсад хорио цээрийг хэсэгчлэн цуцалсан боловч нислэг цуцлалтаас шалтгаалсан саатлууд хэвээр байна. 
-    Мянмар улсад нислэг цуцлалт сунгагдлаа.
-    Малдавс улсад хөл хориог сунгалаа.
-    Тонга улс Шинэ Зеландаар дамжуулан 7 хоногт нэг удаа шуудан солилцох боломжтой боллоо.

Улс Хоорондын Шуудангийн Газар