Тээврийн хэрэгслүүдийн мэдээлэл:

Хөрөнгийн нэр

Улсын бүртгэ лийн дугаар

Нийт гүйлт

 

Үйлд вэрл эсэн он

Тээврийн хэрэгслүүдийг очиж үзэх боломжтой газар, хугацаа

Худалдан борлуула х доод үнэ

/төгрөг/

Татвар

/2021/

Торгууль

/төгрөг/

Дуудлага худалдаа болох өдөр, хугацаа

1

Автобус ПАЗ3253

67-17

ДУА

184 794

2011

Дундговь ШҮГ

4.000.000

64.500

0

Дундговь аймаг, Мандалговь сум, Дундговь аймаг дах Шуудангийн үйлчилгээний газарт, 2021.03.04-ний өдрийн 10:00 цагаас,

2

УАЗ -2206 Фургон

45-54

ДУА

200 559

2007

Дундговь ШҮГ

500.000

111.300

-

3

Автобус ПАЗ3253

37-68

УВА

258 500

2011

Увс ШҮГ

4.000.000

64.500

0

Увс аймаг, Улаангом сум, Увс аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газарт 2021.03.04-ний өдрийн 12:00 цагаас,

4

УАЗ -2206 Фургон

19-36

УВА

268 331

2008

Увс ШҮГ

500.000

97.500

24.000

5

Автобус ПАЗ3253

51-03

ХЭҮ

81 086

2008

Хэнтий ШҮГ

4.000.000

74.500

0

Хэнтий аймаг, Чингис хот, Хэнтий аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газарт

2021.03.04-ны өдрийн 14:00 цагаас,

6

Автобус ПАЗ3253

62-12

ХЭҮ

63 260

2011

Хэнтий ШҮГ

4.000.000

74.500

50.000

7

Автобус ПАЗ3253

78-34

ГАА

240 000

2008

Говь-Алтай ШҮГ

4.000.000

74.500

0

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газарт 2021.03.04-ний өдрийн 16:00 цагаас,

8

УАЗ -2206 Фургон

59-00

ДГА

198 856

2009

Дорноговь ШҮГ

500.000

37.500

200.000

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, Дорноговь аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газарт 2021.03.05-ны өдрийн 10:00 цагаас,

9

УАЗ -2206 Фургон

01-23

ӨВА

179 950

2009

Өвөрхангай ШҮГ

500.000

 

 

Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Шуудангийн үйлчилгээний газарт 2021.03.05-ны өдрийн

11:00 цагаас,

 

10

УАЗ -2206 Фургон

80-02

ТӨА

300 000

2009

Төв ШҮГ

500.000

45.500

20.000

Төв аймаг, Зуун мод сум Шуудангийн

үйлчилгээний газарт 2021.03.05-ны өдрийн 12:00 цагаас,

11

УАЗ -2206 Фургон

98-20

ХӨА

600 000

2008

Хөвсгөл ШҮГ

500.000

 

 

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум

Шуудангийн үйлчилгээний газарт 2021.03.05-ны өдрийн 13:00 цагаас,

12

УАЗ -2206 Фургон

89-91

ХӨА

500 000

2007

Хөвсгөл ШҮГ

500.000

-

-

13

УАЗ -2206 Фургон

16-85

УБТ

335 500

2007

Баянхонгор ШҮГ

500.000

-

-

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, Шуудангийн үйлчилгээний газарт

2021.03.05-ны өдрийн 14:00 цагаас,

14

УАЗ -2206 Фургон

91-32

ЗАА

300.000

2009

Завхан ШҮГ

500.000

40.300

-

Завхан аймаг, Улиастай сум,

Шуудангийн үйлчилгээний газарт 2021.03.05-ны өдрийн 15:00 цагаас,

15

Суудлын авто

машин /Mitsubishi Delica/

32-69

УБЛ

500.000

1996

Сэлэнгэ

500.000

97.500

-

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, Шуудангийн үйлчилгээний газарт

2021.03.05-ны өдрийн 16:00 цагаас,

16

Микро автобус

/Hyundai Grace/

37-46

ДАР

112.922

2002

Дархан ШҮГ

500.000

64.500

20.000

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Шуудангийн үйлчилгээний газарт

2021.03.05-ны өдрийн 17:00 цагаас,

 

Дуудлага худалдааны ерөнхий мэдээлэл:

Дуудлага худалдаа болох хугацаа: 2021.03.05-06-ны өдөр хүснэгтэнд заасан цагийн хуваарийн дагуу болно,

Дуудлага худалдаа болох газар: Хүснэгтэнд заасны дагуу тухайн орон нутаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газарт болно, Дэнчин: Худалдан борлуулах доод үнийн 10 хувьтай тэнцэх төгрөг,

Дэнчин байршуулах данс: Монгол шуудан ХК-ийн Төрийн банкин дах 100000139650 тоот данс /гүйлгээний утгад овог, нэр, тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг бичих/

Дэнчин байршуулах хугацаа: 2021.02.26-ны өдрөөс өмнө. Үнэ өсгөх доод хэмжээ: 20.000 төгрөг

Төлбөх төлөх: Дуудлага худалдаанд ялсан этгээд нь ажлын 3 өдрийн дотор төлбөрийг дэнчин байршуулсан дансанд шилжүүлнэ. Дуудлага худалдаанд ялсан этгээд нь дээрх хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй нөхцөлд төлсөн дэнчинг компанийн орлого болгон дуудлага худалдаанд дараагийн үнийг санал болгосон этгээдэд гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.

 

Дуудлага худалдаан оролцох хүсэлт гаргах, бүртгэх ажиллагаа:

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл тухайн аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газарт болон доорх и-мэйл хаягаар хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

 

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг компани дээр ирж бөглөх болон otgonbayar@mongolpost.mn хаягаар холбогдон хүсэлтийн маягтыг авч бөглөн холбогдох бичиг баримтыг хавсарган онлайнаар ирүүлэх боломжтой. Дуудлага худалдаанд оролцох этгээд нь дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана.