Монгол Шуудан ХК, Нийслэлийн татварын газартай хамтран “ХХОАТ-ын тайлан, хөнгөлөлт чөлөөлт эдлэх, буцаан олголт” сэдвээр салбарын эрхлэгч нарыг хамруулсан 2 цагын сургалтыг 2017.01.10-ны өдөр зохион байгууллаа. Тухайн сургалт нь ХХОАТ-ын тайланг шуудангаар илгээхэд үйлчлүүлэгч нарт зөв мэдээ мэдээллийг хүргэх зорилготой юм.