2021.05.06                       

“Монгол шуудан“ ХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Орон нутагт ажиллах автомашин” нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Санхүүжилтын эх үүсвэр: Өөрийн хөрөнгө

Нийт төсөвт өртөг: 25,000,000 /хорин таван сая/ төгрөг

  • Сүүлийн 1 жилийн /2020 он/ санхүүгийн аудитаар баталгаажуулсан тайлан ирүүлнэ. /Шаардлагатай/
  • Сүүлийн 1 жилийн борлуулалтын орлого нь нийт төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байх /2020 он/, Шаардлагатай
  • Сүүлийн 1 жилийн /2020 он/ туршлагын мэдээлэл зөвхөн автомашин нийлүүлсэн гэрээг тооцно. / ижил  төстэй ажлын гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний эх хувийг ирүүлэх, хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ./Шаардлагатай/

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг  www.tender.gov.mn сайтад хавсаргасан болно.

            Үнийн саналыг 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 цагаас өмнө tender.gov.mn /хялбаршуулсан цахим хэлбэрээр/ хаягаар ирүүлнэ.

Утас: 70078971

            Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн тоон гарын үсгийг  ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна. Хуудас бүрийг нэг файл болгохгүй агуулга тус бүрээр нь (pdf)-файл үүсгэн цахим системд илгээх шаардлагатай.

 

Монгол шуудан ХК, Чингэлтэй, 1-р хороо,

Төв шуудан , Баруун хаалга, 2 давхар, 209 тоот

Утас: 70078971