Авилгын эсрэг

Дэлхийн дэвшилтэт технологид хүрсэн, чанартай, цогц үйлчилгээгээр хүн бүрийн шуудангийн хэрэгцээг төгс хангах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

  • Авлигын эсрэг төлөвлгөө-2021
    Татах
    Файлын хэмжээ 891.0 KB
  • Заавар – МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
    Татах
    Файлын хэмжээ 1.5 MB