Худалдан авах тендер

Дэлхийн дэвшилтэт технологид хүрсэн, чанартай, цогц үйлчилгээгээр хүн бүрийн шуудангийн хэрэгцээг төгс хангах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

Нийтэлсэн огноо:2023/03/23
Нийтэлсэн огноо:2022/11/16
Тендерийн урилга
Сонин урилга компьютер
Нийтэлсэн огноо:2021/09/21
Нийтэлсэн огноо:2021/09/21
Нийтэлсэн огноо:2021/09/21